WEBSITE ĐĂNG KÝ 4G/5G CHÍNH THỨC CỦA VIETTEL TELECOM

Gói ST90K

icons8 price 48 red Giá: 90.000 / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30Gb / 30 Ngày
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Mỗi ngày sử dụng 1Gb data
icons8 wifi phone Gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng)
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD90 – 45Gb

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45Gb / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1.5Gb DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD135 – 150GB

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH120 – 30GB

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1GB DATA / ngày (miễn phí Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger)
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc và 30 phút ngoại mạng.
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH100 – 30GB

icons8 price 48 red Giá: 100.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Free Data truy cập Tiktok, YouTube, Facebook, nhắn tin Messenger
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V90B

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng, mỗi ngày 1Gb.
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng Viettel
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V90C – 30Gb

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30Gb / Tháng (1Gb/ Ngày), Miễn phí xem TikTok
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng ( Tối đa 1000 phút)
icons8 wifi phone Miễn phi gọi ngoại mạng 20 phút/tháng
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V120B – 45Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45GB / Tháng (1.5Gb/ Ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel.
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V150B – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 60Gb
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Free Gọi Nội Mạng 100%
icons8 wifi phone Free 50 Phút Ngoại Mạng
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V160B – 120Gb

icons8 price 48 red Giá: 160.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 120Gb / Tháng (1 ngày 4Gb)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày
icons8 wifi phone Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày.
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V180B – 180Gb

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 180GB / Tháng (6Gb/ ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày
icons8 wifi phone Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V200B – 240Gb

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 240GB / Tháng (8Gb/ngày).
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Gọi Nội mạng: Miễn phí 100%
icons8 wifi phone Gọi Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút/ tháng
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 6SD90 – 270Gb

icons8 price 48 red Giá: 540.000 đ / 180 Ngày
wifi icon red DATA: Có 270Gb data 4g tốc độ cao
icon lich red Thời Gian: 180 Ngày
icons8 wifi phone 1.5 GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn phí: (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 12SD90 – 540Gb

icons8 price 48 red Giá: 1.080.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 540GB tốc độ cao
icon lich red Thời Gian: 360 Ngày
icons8 wifi phone 1.5 GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn phí: (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD120 – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 60Gb / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2Gb DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng)
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 6SD120 – 360Gb

icons8 price 48 red Giá: 720.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 360GB / 180 ngày
icon lich red Thời Gian: 180 Ngày
icons8 wifi phone 2GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 12SD120 – 720Gb

icons8 price 48 red Giá: 1.440.000 đ
wifi icon red DATA: Có 720Gb data 4G tốc độ cao
icon lich red Thời Gian: 360 Ngày sử dụng.
icons8 wifi phone 2GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST120 – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 60Gb
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày sử dụng
icons8 wifi phone 2Gb DATA / Ngày sử dụng
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST90 – 30Gb

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30Gb /Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Data sử dụng 1Gb/ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD150 – 90Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ
wifi icon red DATA: 90GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 3GB DATA / ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH150 – 45Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45Gb /Tháng (1,5Gb/ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST30K – 7Gb

icons8 price 48 red Giá: 30.000 đ
wifi icon red DATA: 7GB
icon lich red Thời Gian: 7 Ngày
icons8 wifi phone Hết lưu lượng dừng truy cập
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST70K – 15Gb

icons8 price 48 red Giá: 70.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 15Gb /Tháng (500Mb/ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí data truy cập TikTok
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST120K – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ
wifi icon red DATA: 60GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2GB DATA / ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng