WEBSITE ĐĂNG KÝ 4G/5G CHÍNH THỨC CỦA VIETTEL TELECOM

Gói ST90K

icons8 price 48 red Giá: 90.000 / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30Gb / 30 Ngày
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Mỗi ngày sử dụng 1Gb data
icons8 wifi phone Gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng)
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD90 – 45Gb

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45Gb / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1.5Gb DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁 Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD135 – 150GB

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH120 – 30GB

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1GB DATA / ngày (miễn phí Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger)
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc và 30 phút ngoại mạng.
🎁 Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH100 – 30GB

icons8 price 48 red Giá: 100.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Free Data truy cập Tiktok, YouTube, Facebook, nhắn tin Messenger
🎁 Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V90B

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng, mỗi ngày 1Gb.
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng Viettel
🎁 Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V90C – 30Gb

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30Gb / Tháng (1Gb/ Ngày), Miễn phí xem TikTok
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng ( Tối đa 1000 phút)
icons8 wifi phone Miễn phi gọi ngoại mạng 20 phút/tháng
🎁 Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V120B – 45Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45GB / Tháng (1.5Gb/ Ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel.
🎁 Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V150B – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 60Gb
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Free Gọi Nội Mạng 100%
icons8 wifi phone Free 50 Phút Ngoại Mạng
🎁 Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V160B – 120Gb

icons8 price 48 red Giá: 160.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 120Gb / Tháng (1 ngày 4Gb)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày
icons8 wifi phone Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày.
🎁 Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V180B – 180Gb

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 180GB / Tháng (6Gb/ ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày
icons8 wifi phone Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V200B – 240Gb

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 240GB / Tháng (8Gb/ngày).
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Gọi Nội mạng: Miễn phí 100%
icons8 wifi phone Gọi Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút/ tháng
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 6SD90 – 270Gb

icons8 price 48 red Giá: 540.000 đ / 180 Ngày
wifi icon red DATA: Có 270Gb data 4g tốc độ cao
icon lich red Thời Gian: 180 Ngày
icons8 wifi phone 1.5 GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn phí: (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 12SD90 – 540Gb

icons8 price 48 red Giá: 1.080.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 540GB tốc độ cao
icon lich red Thời Gian: 360 Ngày
icons8 wifi phone 1.5 GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Gọi nội mạng và ngoại mạng Miễn phí: (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD120 – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 60Gb / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2Gb DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng)
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 6SD120 – 360Gb

icons8 price 48 red Giá: 720.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 360GB / 180 ngày
icon lich red Thời Gian: 180 Ngày
icons8 wifi phone 2GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 12SD120 – 720Gb

icons8 price 48 red Giá: 1.440.000 đ
wifi icon red DATA: Có 720Gb data 4G tốc độ cao
icon lich red Thời Gian: 360 Ngày sử dụng.
icons8 wifi phone 2GB DATA / Ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST120 – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 60Gb
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày sử dụng
icons8 wifi phone 2Gb DATA / Ngày sử dụng
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST90 – 30Gb

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30Gb /Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Data sử dụng 1Gb/ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD150 – 90Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ
wifi icon red DATA: 90GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 3GB DATA / ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH150 – 45Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45Gb /Tháng (1,5Gb/ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST30K – 7Gb

icons8 price 48 red Giá: 30.000 đ
wifi icon red DATA: 7GB
icon lich red Thời Gian: 7 Ngày
icons8 wifi phone Hết lưu lượng dừng truy cập
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST70K – 15Gb

icons8 price 48 red Giá: 70.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 15Gb /Tháng (500Mb/ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí data truy cập TikTok
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST120K – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ
wifi icon red DATA: 60GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2GB DATA / ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng