WEBSITE ĐĂNG KÝ 4G/5G CHÍNH THỨC CỦA VIETTEL TELECOM

 

Gói FB30 – 4Gb

icons8 price 48 red Giá: 30.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 4GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí toàn bộ Data khi sử dụng Facebook
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD70 – 30Gb

icons8 price 48 red Giá: 70.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30Gb / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1Gb DATA / Ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST70 – 30GB

icons8 price 48 red Giá: 700.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1GB DATA / Ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD90 – 45Gb gói nhiều người đăng ký nhất.

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45Gb / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1.5Gb DATA / Ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD135 – 150GB

icons8 price 48 red Giá: 135.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 150GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 5GB DATA / Ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH100 – 30GB

icons8 price 48 red Giá: 100.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1GB / Ngày, Miễn phí truy cập Tiktok, YouTube, Facebook
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 6SD90 – 270Gb

icons8 price 48 red Giá: 540.000 đ / 180 Ngày
wifi icon red DATA: Có 270Gb data 4g tốc độ cao
icon lich red Thời Gian: 180 Ngày
icons8 wifi phone 1.5 GB DATA / Ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 12SD90 – 540Gb

icons8 price 48 red Giá: 1.080.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 540GB tốc độ cao
icon lich red Thời Gian: 360 Ngày
icons8 wifi phone 1.5 GB DATA / Ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD120 – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 60Gb / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2Gb DATA / Ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 6SD120 – 360Gb

icons8 price 48 red Giá: 720.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 360GB / 180 ngày
icon lich red Thời Gian: 180 Ngày
icons8 wifi phone 2GB DATA / Ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói 12SD120 – 720Gb

icons8 price 48 red Giá: 1.440.000 đ
wifi icon red DATA: Có 720Gb data 4G tốc độ cao
icon lich red Thời Gian: 360 Ngày sử dụng.
icons8 wifi phone 2GB DATA / Ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST120 – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 60Gb
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày sử dụng
icons8 wifi phone 2Gb DATA / Ngày sử dụng
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH150 – 45Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45Gb /Tháng (1,5Gb/ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel
icons8 wifi phone Không giới hạn truy cập xem Fim trên Tiktok, Youtube, Facebook,
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST30K – 7Gb

icons8 price 48 red Giá: 30.000 đ
wifi icon red DATA: 7GB
icon lich red Thời Gian: 7 Ngày
icons8 wifi phone Hết lưu lượng dừng truy cập
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Miễn phí xem TV360 (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST70K – 15Gb

icons8 price 48 red Giá: 70.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 15Gb /Tháng (500Mb/ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí data truy cập TikTok
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Miễn phí xem TV360 (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói ST120K – 60Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ
wifi icon red DATA: 60GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 2GB DATA / ngày
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng và ngoại mạng (không áp dụng).
icons8 wifi phone Miễn phí xem TV360 (không áp dụng).
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói SD150 – 90Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ
wifi icon red DATA: 90Gb /Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 3Gb/ ngày.
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

GÓI FB7

icons8 price 48 red Giá: 70.000 đ
wifi icon red DATA: Miễn phí toàn bộ data khi sử dụng Facebook
icon lich red Thời Gian sử dụng: 7 Ngày
icons8 wifi phone Không giới hạn lưu lượng data khi sử dụng facebook.
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng