WEBSITE ĐĂNG KÝ 4G/5G CHÍNH THỨC CỦA VIETTEL TELECOM

Gói F70 – 3Gb

icons8 price 48 red Giá: 70.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 3Gb / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ cuộc.
icons8 wifi phone Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
🎁 Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH120 – 30GB

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone 1GB DATA / ngày (miễn phí Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger)
icons8 wifi phone Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc và 30 phút ngoại mạng.
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V90B

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30GB / Tháng, mỗi ngày 1Gb.
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng Viettel
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V90C – 30Gb

icons8 price 48 red Giá: 90.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 30Gb / Tháng (1Gb/ Ngày), Miễn phí xem TikTok
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng ( Tối đa 1000 phút)
icons8 wifi phone Miễn phi gọi ngoại mạng 20 phút/tháng
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V120B – 45Gb

icons8 price 48 red Giá: 120.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45GB / Tháng (1.5Gb/ Ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel.
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V150B – 120Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 120Gb
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Free Gọi Nội Mạng 100%
icons8 wifi phone Free 50 Phút Ngoại Mạng
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V160B – 120Gb

icons8 price 48 red Giá: 160.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 120Gb / Tháng (1 ngày 4Gb)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày
icons8 wifi phone Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày.
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V180B – 180Gb

icons8 price 48 red Giá: 180.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 180GB / Tháng (6Gb/ ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày
icons8 wifi phone Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói V200B – 240Gb

icons8 price 48 red Giá: 200.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 240GB / Tháng (8Gb/ngày).
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Gọi Nội mạng: Miễn phí 100%
icons8 wifi phone Gọi Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút/ tháng
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng

Gói MXH150 – 45Gb

icons8 price 48 red Giá: 150.000 đ / 30 Ngày
wifi icon red DATA: 45Gb /Tháng (1,5Gb/ngày)
icon lich red Thời Gian: 30 Ngày
icons8 wifi phone Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút.
icons8 wifi phone Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel
🎁  Kiểm tra ưu đãi đặc biệt thuê bao của bạn đang được hưởng