Mất tài khoản Facebook, Zalo,Viber,.. Khi chuyển sim 11 số về 10 số

         Quý khách đang sử dụng sim 11 số của tất cả nhà mạng sẽ chuyển lên 10 số từ ngày 15/9/2018 theo quy định của Bộ thông tin và Truyền thông. Nếu Quý khách không đổi số điện thoại đăng ký tài khoản facebook, viber, zalo, google,.. trước khi chuyển số thì có thể mất tài khoản.

  Dưới đây là hướng dẫn quý khách thay đổi thông tin số điện thoại gắn với các tài khoản: 

  • Thay đổi số điện thoại gắn với tài khoản Facebook:

  • Thay đổi số điện thoại cho tài khoản Zalo: Quý khách vào cài đặt ==> Tài khoản và bảo mật ==> Đổi số điện thoại

Đổi số điện thoại Viber: Quý khách vào phần cài đặt => Tài Khoản ==> Thay đổi số điện thoại

Đối với tài khoản Google, quý khách vào trang myaccount.google.com, sau đó vào mục thông tin cá nhân để đổi số điện thoại.

  Quý khách đăng ký các gói cước 3G và 4G Viettel siêu tốc độ tại link sau: https://4g-viettel.vn/